ιερα μονη δοχειαριου

Ἡ Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τοῦ Δοχειαρίου εἶναι μία ἀπὸ τὶς εἴκοσι μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἱδρυμένη κατὰ τὸν 11ο αἰῶνα, εἶναι ἀφιερωμένη στοὺς Ἀρχαγγέλους Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ ἀποτελεῖ τὴ δέκατη κατὰ σειρὰ στὴν ἱεραρχία τῶν μοναστηριῶν τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας, καθὼς καὶ τὴν ἕβδομη παλαιότερη.

Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος Δοχειαρίτης.

απο αγνη πρωτη υλη φυσικησ ρητινησ

Τό θυμίαμα, ὁ λιβανωτός, δηλαδή ἡ ἀρωματική ἐλαιορρητίνη ἑνός δένδρου, πού φύεται στίς ἀμμώδεις ἐκτάσεις τῆς Ἀραβίας, τοῦ Λιβάνου, τῶν Ἰνδιῶν καί τῆς Σομαλίας, λαμβάνεται ἀπό τίς ἐντομές στούς κλάδους τους. Ἐκεῖνο πού συλλέγεται κατά δάκρυα ἔχει καί τή μεγαλύτερη ἀξία. Ἀναδίδει βαλσαμώδη ἀρωματική ὀσμή. Εἶναι γνωστό ἀπό τήν ἀρχαιότητα στούς ἀνατολικούς λαούς, μέ καθολική χρήση στή λατρεία τοῦ θείου. Ὁ Ἡρόδοτος ἀναγράφει ὅτι οἱ Ἄραβες πλήρωσαν ὡς πολεμική ἀποζημίωση στόν Δαρεῖο 100 τάλαντα λιβανωτοῦ. Πολλά ἀργυρά καί χάλκινα θυμιατήρια βρέθηκαν σέ ἀρχαῖα εἰδωλολατρικά ἱερά.